• საქართველო, თბილისი, დარიალის შესახვევი 12
  • info@naia.ge
  • (+995 32) 2 95 95 04 georgian english

ისტორია

  • Home / ისტორია

დაცვის სამსახური ნაია დაფუძნდა 1995 წელს. დაარსების დღიდან მთავარი აქცენტი კეთდება საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, დიპლომატიური მისიებისთვის, საელჩოებისთვის და საერთაშორისო ბიზნეს-კორპორაციებისთვის მაღალი ხარისხის დაცვითი მომსახურების გაწევაზე.

2003 წელს ბიზნეს საქმიანობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილების შემდეგ მოხდა კომპანიის ხელახალი რეგისტრაცია და  საიდენტიფიკაციო კოდის მინიჭება (205001781).

2009 წლის თებერვალში  კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ ამოქმედებული კანონის საფუძველზე კომპანია ნაიამ მოიპოვა ლიცენზია ( ლიცენზიის № 00004).

2016 წელს კომპანიამ მოიპოვა სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ხარისხის მართვის სერტიფიკატი ISO 9001:2008 (№ QMS41973), რასაც უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს საკუთარი თანამშრომლების მოტივაციისთვის, მომავალი განვითარებისთვის, და რაც აუცილებლად გაზრდის მომხმარებლის კმაყოფილების ხარისხს.

დაცვითი მომსახურების ბაზარზე 22 წლიანი მოღვაწეობის შედეგად კომპანია ნაიამ მოიპოვა გამოცდილება და უსაფრთხოების მეთოდების დეტალური ცოდნა, რომელიც ყალიბდება მომხარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად.

Facebook