• საქართველო, თბილისი, დარიალის შესახვევი 12
  • info@naia.ge
  • (+995 32) 2 95 95 04 georgian english

ბმულები

  • Home / ბმულები

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/19414  – საქართველოს კანონი კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi39.pdf
– ვენის 1961 წლის კონვენცია დიპლომატიური ურთიერთობის შესახებ

http://www.mfa.gov.ge/getattachment/HeaderNav/PublicInfo/LegalActs/ – ვენის კონვენცია საკონსულო ურთიერთობების შესახებ

https://www.facebook.com/www.naia.ge/ –  ნაიას გვერდი ფეისბუქზე

https://www.facebook.com/groups/722580834575012/ – ნაიას მოლაშქრეთა კლუბი

 

Facebook